Ingen tvil om at dette øker fertiliteten!

Ufrivillig barnløshet eller infertilitet betyr manglende graviditet etter ett år med regelmessige og ubeskyttede samleier. Vanlige årsaker til ufrivillig barnløshet er forstyrrelser i eggløsning, skader i egglederne, høy alder hos kvinnen eller redusert sædkvalitet.

Det er beregnet at en av ti av befolkningen opplever periodevis eller vedvarende ufrivillig barnløshet. Par venter lenger med å få barn og gjennomsnittsalderen for førstegangsgravide øker stadig. Andelen par som får problemer med å oppnå graviditet forventes å fortsette å øke.

 

Bevarer helsen til forplantningsorganer

Ashwagandha har flere tradisjonelle bruksområder, blant annet når det kommer til at det forebygger en rekke forskjellige besvær som gjerne opptrer tiltagende med alderen. Deriblant finner vi også at ashwagandha hjelper med å bevare helsen til kvinnelige forplantningsorganer.

I tillegg til ashwagandha, så inneholder Ashwagandha Forte også magnesium, vitamin B 12 og vitamin D. Dette er en kombinasjon av næringsstoffer som store deler av den norske befolkningen har for lite av. Men hvordan støtter disse stoffene kvinnelig reproduktiv funksjon?

Ingen tilfeldig kombinasjon

Magnesium er viktig for mange av kroppens funksjoner. Mer enn 300 enzymsystemer, forbrenningen i cellene, muskelfunksjonen og blodtrykket, så vel som omsetningen av protein og kalsium er avhengig av tilstrekkelige mengder magnesium for å fungere optimalt. Ved mangel på magnesium kan du oppleve muskelkramper, nummenhet, migrene og kronisk trøtthet. Med andre ord legger magnesium et godt grunnlag for elskoven.

Når det kommer til vitamin D er det blitt gjort mer omfattende forskning på direkte sammenheng mellom vitamin D-nivåer og seksuell funksjon. Her er konklusjonen at det forekommer en forbedring av seksuell funksjon, så vel som en merkbar effekt på depresjoner etter 8 uker med vitamin D–terapi.

Vitamin B 12 settes også i sammenheng med kvinnelig seksuell funksjon. Mangel på vitamin B 12 nevnes gjerne i sammenheng med depresjon, tap av seksualdrift, konstant trøtthet, konsentrasjonsvansker og problemer med å unnfange.

Dermed kan det være fordelaktig å ta Ashwagandha Forte for å øke den kvinnelige seksualdriften, så vel som funksjonen til forplantningsorganene.

Studier viser en klar forbedring

Mange kvinner opplever det som diagnostiseres som seksuell dysfunksjon, med orgasmeproblemer og seksuelle vansker. Innen tradisjonell indisk medisin har ashwagandha blitt brukt som et naturlig middel for å beskytte kroppen mot stress, men også for å bevare seksuell funksjon.

I følgende forskningseksperiment ble det undersøkt hvorvidt ashwagandha-rot-ekstrakt (slik som i Ashwaghanda Forte) kan brukes for å bevare normal kvinnelig seksuell funksjon.

Eksperimentet ble gjennomført som en dobbel blind studie, som varte 8 uker. En gruppe på 50 kvinner i alderen 21 til 50, med diagnosen seksuell dysfunksjon deltok i studien. Alle kvinner var i et fast heteroseksuelt forhold som hadde vart i mer enn et år. Kvinnene ble fordelt på to grupper. Den ene gruppen mottok to daglige doser av 300 mg ashwagandha-rot ekstrakt. Den andre gruppen mottok et plasebo. Dertil deltok alle kvinner i samtaleterapi.

Seksuell funksjon ble deretter evaluert med to psykologiske evalueringer, så vel ett spørreskjema og en opptelling av vellykkede seksuelle sammenkomster.

Det var liten forskjell i antall seksuelle aktiviteter mellom gruppene, men det var en merkbar forbedring i kvaliteten på den seksuelle aktiviteten til gruppen av kvinner som mottok ashwagandha.

Ashwagandha

Hjelper for seksuell funksjon og nytelse

Undersøkelser antyder at opptil to tredeler av kvinner opplever seksuell dysfunksjon som de selv anser som problematisk, på et eller annet tidspunkt i løpet av livet. Problemene opptrer gjerne i sammenheng med emosjonelle problemer og stress.

I den nevnte undersøkelsen ble ashwagandha brukt sammen med samtaleterapi, noe som reduserte stress, samtidig som ashwagandha-inntaket førte til en økning i målt mengde kjønnshormoner økte. 

Brukes i tiden før en planlagt graviditet

Vi anbefaler ikke Ashwagandha Forte for gravide kvinner, eller om de forsøker å unnfange. Vitamin B12, vitamin D og magnesium kan ved siden av blant annet folsyre og jern, være fordelaktige kosttilskudd under svangerskap, men regelmessig bruk av ashwagandha-ekstrakt kan muligens føre til forhøyet fødselsvekt hos fosteret.

Ja takk! Jeg ønsker å prøve Ashwagandha GRATIS* i 30 dager!
Skriv inn ditt telefonnummer:
Du blir sendt videre til et bestillingsskjema, forhåndsutfylt med informasjon knyttet til ditt telefonnummer. Du bestiller ingenting ved å gå videre.

Vi har gleden av å invitere deg til å teste Ashwagandha Forte HELT GRATIS* i 30 dager. Du betaler kun 79,- for registrering og porto, og det foreligger ingen kjøpsforpliktelser eller bindingstid. For at du skal være helt trygg på å bestille din prøvepakke, tilbyr vi selvfølgelig 14 dager ubetinget angrerett!
Ashwagandha Forte boks

Kilder: