Vitenskapen bak den potente mirakelurten:

Ashwagandha - studier og forskning

Ashwagandha styrker kropp og sinn

Ashwagandha har en lang historie som et kraftig helsefremmende middel i Ayurvedisk tradisjon. Nå støtter også vitenskapen denne urtens mange potensielle helsefordeler. Flere studier viser at ashwagandha kan bidra til å redusere stress, forbedre søvnkvaliteten, hukommelsen og seksuell funksjon hos både menn og kvinner. Funn av denne typen gjør at ashwagandha blir stadig mer populær som en naturlig helseforsterker. Få med deg denne oppsummeringen av hva forskning sier om ashwagandhas helsebringende egenskaper, og oppdag hvordan denne urten kan hjelpe deg med å leve et sunnere og mer balansert liv.

Adaptogener - en naturlig kraftpakke mot stress

Adaptogener er plantestoffer (ofte urter) som har vist seg å hjelpe kroppen med å håndtere stress og opprettholde balanse. Dette er en unik klasse planter som virker ved å støtte og regulere kroppens stressrespons.

Ashwagandha er en av de kraftigste adaptogene urtene som finnes. I Asia har roten blitt brukt i mer enn 3000 år fordi den beskytter nervesystemet, gir økt vitalitet og libido, motvirker stress og hjelper til med å bevare en sunn mental helse. 

Kronisk stress kan føre til at kroppen produserer stresshormoner som kortisol og adrenalin hele tiden. Adaptogener kan bidra til å dempe hormonproduksjonen og kroppens reaksjoner på stress, og dermed være det du trenger for å finne ro og balanse. Mange adaptogene planter har blitt benyttet gjennom hundrevis eller tusenvis av år på grunn av den innvirkningen de har på kroppen, både mentalt og fysisk. Moderne forskning støtter denne effekten. 

Det har vært utført en rekke studier på adaptogene planter og hvordan de påvirker ulike helseproblemer. En av de mest anerkjente gjorde en systematisk gjennomgang av tidligere randomiserte, kontrollerte studier og kliniske forsøk på adaptogener hos mennesker. En slik systematisk gjennomgang gir en omfattende vurdering av forskningen på et bestemt tema, og gir dermed en sterk evidensbase for å støtte eller avkrefte adaptogenenes effekt.

Denne studien fant at adaptogener har potensial til å forbedre kognitiv funksjon, arbeidskapasitet og øke motstandsdyktigheten mot stress. 

Kilder: “Nutrients” (2018),

Studier og forskning på ashwagandha

Ashwagandha har lenge vært brukt som en naturlig stressdemper og har fått økt oppmerksomhet verden over de siste årene. Fordi denne kraftfulle urten er kjent for så mange helsebringende effekter, har det blitt satt i gang en rekke studier og kliniske forsøk for å undersøke potensialet. Studiene viser lovende resultater innen stressmestring, søvnkvalitet, kognitiv funksjon og libido. Les mer om de spennende forskingsresultatene under. 

FORSKNING STØTTER AT ASHWAGANDHA REDUSERER STRESS

En prospektiv, randomisert dobbeltblindet, placebokontrollert studie, undersøkte effektiviteten av ashwagandharot-ekstrakt for å redusere stress og angst hos voksne. 

64 personer med kronisk stress ble delt inn i to grupper, en placebo-kontrollgruppe og en behandlingsgruppe. Den siste gruppen fikk ekstrakt fra Ashwagandha-rot to ganger daglig i 60 dager.

Studien fant at deltakerne som fikk ashwagandha rot opplevde betydelig mindre stress sammenlignet med placebogruppen. 

Studien konkluderte med at  Ashwagandha rot-ekstrakt øker motstand mot stress og kan dermed forbedre livskvaliteten.

En annen randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie med 50 deltakere fant også at ashwagandha-ekstrakt bidro til å forbedre søvnkvaliteten sammenlignet med placebogruppen.

Kilder: Indian Journal of Psycholoical Medicine (2012), Journal of Ethnopharmacology (2019)

OPPSIKTSVEKKENDE FUNN PÅ ASWAGANDHA OG HUKOMMELSE

Et større forskningsprosjekt i USA har tatt for seg  Ashwagandhas påvirkning på hukommelsen.

I studien, som gikk over 8 uker, ble det opprettet to grupper, hvor en gruppe fikk ashwagandha hver dag, mens den andre gruppen fikk placebo. Det ble ikke avslørt hvilken gruppe deltakerne tilhørte.

Resultatene viste at testgruppen hadde signifikant bedre kort- og langtidshukommelse enn placebogruppen. Overraskende var det også at testgruppen oppnådde bedre resultater når det kom til informasjonsbehandling, oppmerksomhet, evne til å følge instruksjoner, og mental- og emosjonell kontroll. Studien konkluderer med at ashwagandha har en positiv innvirkning på hukommelse og kognitiv funksjon.

Kilde: National Library of Medicine

Ashwagandha styrker seksuell funksjon

Seksuell funksjon spiller en viktig rolle i livet til både menn og kvinner. For menn kan problemer med den seksuelle prestasjonen påvirke både selvtillit og følelse av maskulinitet. Mange føler at de ikke strekker til som menn. Forhold kan også lide når intimiteten blir påvirket. Noen menn kan oppleve problemer med å fullføre en intim stund, eller at lysten ikke varer lenge nok til å fullføre.

Tradisjonelt har Ashwagandha blitt brukt til å behandle seksuell dysfunksjon i tusenvis av år. Urten har blitt brukt for å behandle impotens, for tidlig sædavgang, lav libido og infertilitet. Nyere forskning viser at ashwagandha kan bidra til å forbedre seksuell funksjon hos både menn og kvinner.

DOKUMENTERT EFFEKT- FORSKNINGENS SPENNENDE FUNN

Det finnes flere studier som indikerer at ashwagandha kan ha en positiv innvirkning på seksuell funksjon. En studie undersøkte for eksempel effekten av ashwagandha på menn med erektil dysfunksjon. Studien viste at ashwagandha kan øke nivåene av nitrogenoksid i kroppen, som kan forbedre blodstrømmen til penis og føre til bedre ereksjoner.

En annen studie viste at ashwagandha kan forbedre spermatogenese, som kan føre til bedre fertilitet hos menn.

En tredje studie undersøkte effekten av ashwagandha på kvinner med seksuell dysfunksjon. Studien viste at ashwagandha kan forbedre seksuell funksjon og redusere seksuell dysfunksjon hos kvinner. 

Hva er det med ashwagandha som virker? Ashwagandha har adaptogene egenskaper, som kan hjelpe til å lindre stress og øke energi og utholdenhet. Ashwagandha kan også ha en positiv innvirkning på kroppens hormonsystem, inkludert økningen av testosteron, som kan bidra til å forbedre seksuell funksjon.

 

Kilder: Journal of Ethnopharmacology (2013), Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (2011), Journal of Ayurveda and Integrative Medicine (2015)

Øk muskelmassen med ashwagandha: Ny forskning viser lovende resultater

Det har lenge vært kjent at ashwagandha kan være bra for å øke den fysiske yteevnen. Forskning støtter at denne superurten kan bidra til økt muskelstyrke, bedre oksygenopptak og forbedre restitusjon etter trening ved å redusere betennelse og muskelskade.

En studie undersøkte effekten av ashwagandha på muskelstyrke hos 57 menn som trente regelmessig. Studien fant at deltakerne som fikk ashwagandha hadde større økning i muskelstyrke og muskelmasse sammenlignet med placebogruppen.

En annen studie fant at ashwagandha kan forbedre fysisk funksjon og redusere muskelsvakhet hos eldre. En tredje fant at den helende urten kan redusere muskelskader og øke muskelstyrken hos idrettsutøvere.

I tillegg inneholder Ashwagandha Forte magnesium.

Det har lenge vært godt dokumentert at magnesium kan ha en god effekt på kramper. En systematisk gjennomgang fant for eksempel at magnesium hadde en signifikant effekt på å redusere forekomsten av muskelkramper hos eldre, også leggkramper.

Med Ashwagandha Forte får du i deg denne kraftkombinasjonen hver dag. 

Kilder: Journal of the International Society of Sports Nutrition (2015), Complementary Therapies in Medicine” (2021), “Journal of the International Society of Sports Nutrition” (2015)  “American Journal of Medicine” (2015) 

Bli den beste versjonen av deg selv

Det finnes kosttilskudd for bedre hukommelse. Det finnes kosttilskudd for mindre stress. Det finnes kosttilskudd mot leggkramper. Det finnes kosttilskudd for bedre immunforsvar. Det finnes kosttilskudd for mer energi. Det finnes kosttilskudd for økt seksuell funksjon. 

Med Ashwagandha Forte får alle disse gevinstene i en enkelt tablett! 

Studier viser at planteekstrakt fra ashwagandha er et av de sterkeste naturmidlene som øker hjernens følelse av velvære og harmoni. Opplev de helsemessige fordelene fra krafturten ashwagandha du også!

Jeg har forsøkt det meste for å kvitte meg med det evige tankekjøret som ga meg mye stress og uro. Etter å ha blitt pensjonert så trodde jeg at jeg skulle klare å senke skuldrene og stresse mindre, men uroen og stresset var der daglig uten unntak. Det var først etter å ha begynt på Ashwagandha Forte at jeg merket at jeg stresser mindre, og jeg er mye mindre bekymret. Jeg har også fått langt bedre søvnkvalitet, nettopp som følge av at uroen ikke er til stede.
Vigdis
Tidligere sykepleier
Ja takk! Jeg ønsker å prøve Ashwagandha GRATIS* i 30 dager!