Personvern

1.   Personopplysninger som samles inn Nature Pharma Norge AS er ansvarlig for behandlingen av oppgitte personopplysninger. Vi trenger informasjon om navn, adresse, e-post og telefonnummer for å kunne administrere kundeforholdet. Informasjonen vil bli oppbevart så lenge du har et kundeforhold hos oss. Nature Pharma Norge AS er forpliktet til å oppbevare deler av informasjonen også etter […]

Vilkår

1. Generelt Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge. Nature Pharma Norge AS Bekkeveien 163, 3173 Vear Org.nr: NO925924512MVA E-post: post@ashwagandha.no Telefon: 33370000 Personen må være fylt 18 år for å bli kunde hos Nature Pharma Norge AS. 2. Abonnement Det skal […]