1. Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Personen må være fylt 18 år for å bli kunde hos Nature Pharma Norge AS.

2. Abonnement

Det skal være enkelt og oversiktlig for deg som kunde å handle hos oss. Vi selger produkter på løpende abonnementsbasis, og du får derfor forsendelsene direkte levert i postkassen din, slik at du er sikker på å aldri gå tom.

3. Leveranse og frakt

Du kan endre leveringene etter eget ønske, pause, stoppe eller endre tidsintervallet for utsendelser, vår hyggelige kundeservice hjelper deg etter beste evne, slik at vi kan imøtekomme dine behov.

4. Betaling

5. Angre- og returrett, herunder returer

6. Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

7. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift.

8. Kundeservice

9. Fordelsklubb

10. Personvern

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet.

11. Endring av vilkårene

12. Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice.

13. Tilbakebetaling ved e-handel

14. Forbehold og ansvarsbegrensninger

15. Lovvalg og verneting

Avtalevilkårene er oppdatert 10.05.2021 og vil få virkning for alle nye avtaler